Terapia katatymiczno-imaginacyjna

Opracowana przez niemieckiego psychoterapeutę Hanscarla Leunera terapia katatymiczno-imaginacyjna łączy w sobie metody klasycznej i nowoczesnej psychoanalizy oraz pracuje z symbolami i nieświadomością Junga. Jak widać po samej nazwie, nurt ten koncentruje się na pracy z ludzką wyobraźnią (imaginacją).
Psychoterapia katatymiczno-imaginacyjna (inaczej: symboldrama) opiera się na zasadach psychologii głębi, wykorzystując wyobraźnię klienta do zanurzenia się w pragnieniach, emocjach, konfliktach i mechanizmach obronnych, które nie są rozpoznawane i znajdują się w nieświadomości.
Kierunek ten jest również nazywany metodą „świadomego śnienia”, ponieważ prezentacja symbolicznych obrazów jest kluczem do rozszyfrowania nieświadomości danej osoby. Każdy z nas może wyobrazić sobie różne zdjęcia i obrazy, gdy zamknie oczy. W terapii katatymiczno-imaginacynej uważa się, że obrazy te odzwierciedlają wewnętrzne uczucia, cechy i doświadczenia danej osoby. Są one symboliczną metaforą, która daje ci sygnał o tym, co dzieje się wewnątrz ciebie. Rozszyfrowanie obrazów może przybliżyć osobę do rozwiązania jej problemów.
Z pomocą psychoterapii katatymiczno-imaginacyjnej klient uwalnia się od negatywnych uczuć i konfliktów oraz zaspokaja swoje najgłębsze potrzeby. W ten sposób może skupić się na swoich bieżących doświadczeniach i odzyskać poczucie wewnętrznej harmonii i integralności.
Skuteczność tej terapii została potwierdzona podczas serii eksperymentów naukowych przeprowadzonych przez samego Leinera w latach 40. ubiegłego wieku. Od tego czasu metoda ta została uznana przez społeczność psychoterapeutyczną i włączona do systemu ubezpieczeń zdrowotnych wielu krajów europejskich.

Na czym opiera się psychoterapia katatymiczno-imaginacyjna: obrazy i etapy rozwoju osobowości

Opierając się na wiedzy z zakresu psychoanalizy, psychoterapia katatymiczno-imaginacyjna identyfikuje kilka czynników, które wpływają na kształtowanie się charakteru i tożsamości danej osoby:
  • Rola w systemie rodzinnym: dynamika relacji z członkami rodziny;
  • Niemowlęctwo: kształtuje relacje przywiązania;
  • Doświadczenie separacji: oddzielenie od rodziców i związane z tym obawy;
  • Rozwój seksualności: kształtuje tożsamość seksualną i oczekiwania dotyczące związków;
  • Komunikacja z bliskimi osobami: określa, jakie będą relacje z ludźmi i jakie uczucia będą im towarzyszyć.
Czynniki te kształtują tożsamość, nadają ton doświadczeniom, relacjom i konfliktom podczas interakcji z otaczającym nas światem. Wpływ tych czynników na nasze życie często nie jest przez nas uświadamiany i pozostaje w sferze nieświadomości. W trakcie terapii klient bada swoją anamnezę – indywidualną historię ujawniającą osobiste deficyty, które z różnych powodów nie zostały rozwiązane na jednym z etapów rozwoju.

Wobec powyższego głównym celem terapii katatymiczno-imaginacyjnej jest w pełni rozwinięta osobowość, która jest świadoma swoich potrzeb i realizuje swoje możliwości.

To wszystko prowadzi do powstania mechanizmów obronnych w naszej psychice, które powodują kłopoty w relacjach, wywołują trudne doświadczenia i zaburzenia psychosomatyczne. Za pomocą dekodowania obrazów i przy wsparciu psychoterapeuty klient może uzupełnić te deficyty rozwojowe i poradzić sobie z wewnętrznymi konfliktami.
Uczestnik sesji terapeutycznej może zwizualizować te obrazy, namalować je, a psychoterapeuta pomoże zinterpretować ich znaczenie. Każdemu etapowi rozwoju osobowości klienta odpowiada pewny motyw lub obraz, którego znalezienie może przybliżyć do spełniania jego potrzeb.
Oralny (od urodzenia do 1,5 roku)
Jest to wypracowane w motywach:
Łąki, strumienie, krowy
Wynik przetwarzania:
Wypełnianie i zaspokajanie potrzeby przywiązania i zaufania
Analna
(od 1,5 do 3 lat)
Jest to wypracowane w motywach:
Góry, dziury, błota, dzikie koty, obrzeża lasów
Wynik przetwarzania:
Radzenie sobie z agresją i rozwiązywanie konfliktów
Edypalny
(od 3 do 7 lat)
Jest to wypracowane w motywach:
Góry, sypialnie, drzewa ze zjedzonym owocem, krzewy róży, przejażdżki powozem lub samochodem
Wynik przetwarzania:
Radzenie sobie z konfliktami w związkach romantycznych, zakładanie rodziny, posiadanie dzieci
Etap rozwoju
Motywy, w których się przejawia
Rezultat przepracowania
Oralny (od urodzenia do 1,5 roku)
Łąki, strumienie, krowy
Wypełnianie i zaspokajanie potrzeby przywiązania i zaufania
Analna
(od 1,5 do 3 lat)
Góry, dziury, błota, dzikie koty, obrzeża lasów
Radzenie sobie z agresją i rozwiązywanie konfliktów
Edypalny
(od 3 do 7 lat)
Góry, sypialnie, drzewa ze zjedzonym owocem, krzewy róży, przejażdżki powozem lub samochodem
Radzenie sobie z konfliktami w związkach romantycznych, zakładanie rodziny, posiadanie dzieci
Dzięki znalezieniu niezaspokojonych potrzeb ukrytych w podświadomości klient będzie mógł je zaspokoić i przekształcić w nowe cechy, pozwalając swojej osobowości na harmonijny rozwój w przyszłości.

Jak wygląda sesja terapii katatymiczno-imaginacyjnej

Początkowe sesje mają charakter diagnostyczny. Terapeuta musi poznać klienta i zrozumieć jego osobowość, aby lepiej zdiagnozować jego trudności i zidentyfikować ich przyczyny. Ponieważ terapia katatymiczno-imaginacyjna jest zgodna z zasadami psychologii głębi, to właśnie pozwala terapeucie pracować z korzeniem problemu i pomóc klientowi przepracować go od wewnątrz. Praca tylko z powierzchownymi objawami jest jak branie tabletki na ból głowy w przypadku chronicznej migreny. Objawy zaczną pojawiać się ponownie przy najmniejszym stresie.
Terapia katatymiczno-imaginacyjna nie jest metodą krótkoterminową: opiera się na głębokiej analizie nieświadomości klienta i dogłębnej pracy z przyczynami jego problemów. Praca z obrazami może rozpocząć się w ciągu 1–5 sesji.
Jak wygląda działa konsultacja w ramach terapii katatymiczno-imaginacyjnej:
Rozmowa z klientem: omówienie jego potrzeb i bieżących problemów. Stworzenie atmosfery zaufania do psychoterapeuty;
Wprowadzenie klienta w stan relaksu;
Klient wyobraża sobie obrazy za pomocą fantazji: mogą być spontaniczne lub podane przez terapeutę (w takim przypadku nazywane są „motywami”), a terapeuta zadaje pytania, które prowadzą klienta do interpretacji;
Dyskusja po wizualizacji obrazów: co się z nimi kojarzy, jakie doświadczenia i wspomnienia pojawiają się w tym procesie;
Terapeuta zadaje klientowi pracę domową polegającą na przepracowaniu obrazów w dzienniku lub poprzez rysowanie.
Nie każde spotkanie z terapeutą obejmuje pracę z obrazami, ponieważ wszystko zależy od potrzeb i cech klienta. Na przykład dana osoba nie może pozbyć się lęku przed wystąpieniami publicznymi. Czasami problem leży w braku umiejętności publicznego przemawiania, a czasami w charakterze klienta, poczuciu wstydu i paniki. W takim przypadku należy pracować z tymi aspektami osobowości klienta, które wywołują takie problemy.

Terapia katatymiczno-imaginacyjna: metoda, techniki, ćwiczenia

Spośród wszystkich terapii, które obecnie wykorzystują pracę z obrazami, symboldrama jest najgłębiej rozwinięta i najsystematyczniej zorganizowana. Ma wiele wspólnego z teorią archetypów Junga i opracowaną przez niego metodą aktywnej wyobraźni, a także psychodramą.
Metoda obejmuje ćwiczenia i techniki oparte na pracy z rysunkiem i obrazami wyobrażonymi przez klienta.
Praca terapeutyczna jest metodą polegającą na psychodiagnozie klienta za pomocą rysunku. Osoba rysuje scenę z obrazu, który sobie wyobraziła i którego doświadczyła. Chociaż istnieją naukowe wyjaśnienia symboliki i kolorów różnych obrazów, najważniejsze jest to, w jaki sposób autor rysunku go interpretuje. Co on oznacza dla pacjenta, jakie uczucia wywołuje? Odpowiedzi na te pytania stanowią klucz do wewnętrznych konfliktów i stłumionych uczuć klienta.

Oprócz technik wyobrażeniowych terapeuta może zasugerować klientowi pracę z przedmiotami katatonicznymi lub kartami skojarzeń metaforycznych. Wszelkie takie przedmioty mogą ułatwić pracę z obrazami, otworzyć klienta i pomóc przekształcić jego doświadczenia.

Dla kogo jest psychoterapia katatymiczno-imaginacyjna

Nurt katatymiczno-imaginacyny to skuteczna metoda, która jest odpowiednia do rozwiązywania różnych problemów klientów.
Oto niektóre z kwestii, w których psychoterapia katatymiczno-imaginacyjna może okazać się pomocna:
Problemy z psychosomatyką
Neurozy i zaburzenia nerwicowe
Depresja
PTSD
Fobie i zaburzenia lękowe
Doświadczanie straty i żałoby
Problemy egzystencjalne (sens życia i jego utrata)
Problemy z komunikacją z innymi i konflikty w relacjach/rodzinie
Zaburzenia seksualne
Sytuacja niepewności
Terapia katatymiczno-imaginacyjna to metoda odpowiednia do psychoterapii indywidualnej i grupowej, a także dla par i dzieci. Pomaga klientowi uwolnić napięcie emocjonalne, rozwinąć wyobraźnię oraz poprawić samoregulację i świadomość, aby zauważać własne stany i radzić sobie z pojawiającymi się trudnościami.
W przeciwieństwie do innych metod terapia katatymiczno-imaginacyjna ma również konkretne przeciwwskazania:
Ostra i przewlekła psychoza
Niepełnosprawność intelektualna
Schizofrenia
Porażenie mózgowe

Inne metody

Terapia poznawczo-behawioralna
Myślenie
Reakcje
Umiejętności
Czytaj więcej
Terapia Gestalt
Tu i teraz
Emocje
Doświadczenie
Czytaj więcej
Terapia egzystencjalna
Śmierć
Życie
Znaczenie
Czytaj więcej
Analiza transakcyjna
Dziecko
Ojciec
Dorosły
Czytaj więcej
Terapia narracyjna
Sytuacja
Historia
Interpretacja
Czytaj więcej
Psychoanaliza
Przeniesienie
Ego
Podświadomość
Czytaj więcej
Terapia zorientowana na klienta
Osobowość
Akceptacja
Empatia
Czytaj więcej
Terapia rodzinna
Dialog
Konflikt
Struktura
Czytaj więcej

Witamy na platformie Rozmowa! 👋Jest nam bardzo miło, że zainteresował Cię właśnie nasz portal.Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz kontakt do działu wsparcia naszego serwisu👇

Przeczytaj nasze FAQ

Zamknij
💬 Wsparcie
💬