Psychoterapia narracyjna: historie, które opowiadamy o sobie

Terapia narracyjna pojawiła się niedawno w porównaniu z innymi dziedzinami – pod koniec XX wieku. Jej założycielami byli psychologowie Michael White i David Epston, zainspirowani francuskim filozofem Michelem Foucaultem i jego refleksjami na temat norm społecznych. Czas i kontekst historyczny, w którym dana osoba żyje, determinuje te właśnie normy. Psychologia narracyjna rozwija idee Foucault na wiele sposobów, ponieważ bada koncepcję norm i odchyleń od nich w życiu klienta.

Psychologia narracyjna opiera się na koncepcji „narracji”. Są to historie i mity, które nadają kształt naszym doświadczeniom i wspomnieniom. Wyobraź sobie, że jesteś pisarzem, który pisze historię o swoim życiu. Ta historia będzie nieuchronnie odzwierciedlać twoje postrzeganie siebie.

Klient opowiada terapeucie narracyjnemu historię o sobie: w ten sposób ujawnia, jak patrzy na siebie i ludzi wokół, jak odnosi się do wydarzeń, które mają miejsce w jego życiu. Te historie konstruują nasze życie, wybory i zachowanie w przyszłości.

Ludzie często stają się zakładnikami fałszywych wyobrażeń na swój temat. Zależy to również od historii, które sobie opowiadamy, i tego, jak siebie w nich widzimy. Analizując takie historie, klient będzie w stanie zauważyć sprzeczności w swoich narracjach i zmienić swoje postrzeganie siebie.
Psychoterapia narracyjna pomoże ci stać się pełnoprawnym autorem swojego życia: po otrzymaniu niezbędnego wsparcia od terapeuty klient będzie mógł stać się bardziej świadomy siebie i przepisać historię swojego życia zgodnie z nową, pożądaną wizją.

Cechy myślenia narracyjnego

Wkład amerykańskiego psychologa Jerome'a Brunera był również jednym z głównych czynników rozwoju terapii narracyjnej. Badał on, jak zmienia się ludzka percepcja w zależności od naszych przekonań, pragnień i wyobrażeń o sobie i świecie. Bruner udowodnił, że nasze aspiracje, wzorce myślowe i mechanizmy mentalne determinują sposób, w jaki postrzegamy świat. Nazwał ten styl myślenia narracyjnym.
Myślenie narracyjne to nasze naturalne postrzeganie świata, zestaw uprzedzeń i wnioskowań, którymi kierujemy się w życiu każdego dnia. Zrozumienie, jak działa to myślenie i z czego się składa, jest zadaniem psychoterapii narracyjnej.
Istnieje również styl myślenia przeciwny do narracyjnego – styl pragmatyczny. Jest to racjonalny sposób myślenia oparty na „odkładaniu wszystkiego na półkę” i korygowaniu zniekształceń poznawczych. Jednak skupienie się terapii narracyjnej na narracyjnym stylu myślenia nie czyni tej metody mniej naukową. Bada ona raczej logiczne i nielogiczne łańcuchy, które tworzymy między różnymi doświadczeniami i wydarzeniami w naszym życiu. W końcu ludzie nie zawsze postrzegają swoje życie przez pryzmat kategorii i obiektywnych wniosków, ale także poprzez osobiste interpretacje i historie.

Ponadto psychoterapia narracyjna w dużej mierze opiera się na wiedzy z innych dziedzin nauki, takich jak socjologia, neuronauka i antropologia.

Jak wyglądają sesje psychoterapii narracyjnej

Podobnie jak podejście skoncentrowane na osobie, terapia narracyjna jest niedyrektywna. Psychoterapeuta nie jest główną lub dominującą osobą w relacji klient-terapeuta: to uczestnik i jego potrzeby kierują procesem terapii. Terapeuta słucha historii i zadaje pytania, które mogą pomóc klientowi lepiej zrozumieć jego doświadczenia i wspomnienia, które wymagają większej uwagi. To uczestnik terapii decyduje o przebiegu rozmowy i przy wsparciu terapeuty może zagłębić się w epizody, które są dla niego najważniejsze.
Oto przykładowy algorytm przebiegu sesji narracyjnej:
Psychoterapeuta dowiaduje się, jak klient czuje się w związku z problemem, który sprowadził go na terapię.
Następnie określa, dlaczego klient traktuje problem w taki sposób, że wywołuje on jego niezadowolenie.
Terapeuta pomaga klientowi znaleźć rozwiązanie: zdefiniować wizję tego, co należy zmienić, zastanowić się nad możliwymi wynikami i sposobami ich rozwiązania.
Aby rozwiązać problem, każdy człowiek potrzebuje zasobów. Terapeuta pomaga je znaleźć: opracować strategię dalszego działania i zrozumieć, jak wspierać się w tym procesie.
Ponieważ klient „przepisuje” swoją historię, terapia narracyjna często obejmuje pisanie. Terapeuta może prowadzić notatki i pokazywać je klientowi lub może dać klientowi dziennik do zapisywania historii z jego życia. W procesie terapii klient będzie mógł śledzić, w jaki sposób tworzy swoją narrację życiową, a także zauważać powtarzające się epizody ze swojego doświadczenia i ponownie je przemyśleć.
W tym procesie terapeuta narracyjny nie daje klientowi jasnych instrukcji i nie mówi mu, jak postępować „poprawnie” – trzeba to ustalić samemu. W ten sposób klient może pozbyć się narzuconych mu „poprawnych” norm zachowania i znaleźć te, które odpowiadają mu osobiście. Staje się świadomy odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory, tworząc krok po kroku własną, alternatywną historię.
Podejście narracyjne może wymagać do 20 sesji, aby rozwiązać problem, z którym zgłosił się klient. Dla osiągnięcia tego rezultatu terapeuta może wybrać różne techniki i ćwiczenia, które są odpowiednie dla danej osoby i jej potrzeb.

Psychoterapia narracyjna: kluczowe techniki

Rozróżniamy techniki psychoterapii narracyjnej, które są unikalne dla tego podejścia. Poniżej znajduje się opis niektórych z nich:
Re-membering
Ta technika pomaga klientowi przypomnieć sobie udział ważnych dla niego ludzi w jego historii i go odnowić. Najczęściej odbywa się to poprzez wspomnienia, ale czasami w sesji mogą uczestniczyć prawdziwe osoby. W ten sposób klient może zrekonstruować swoją historię z ludźmi, którzy mieli wpływ na jej kształtowanie, i przemyśleć rolę innych osób w swoim życiu.
Eksternalizacja
Jak często mówimy o sobie: „Jestem beznadziejny”, „Jestem złym człowiekiem”? Przy takim nastawieniu pomóc może technika eksternalizacji, ponieważ wspiera klienta w odseparowaniu się od problemu lub historii, która go definiuje. Terapia narracyjna postrzega każdy problem przez pryzmat norm społecznych: często klient zaczyna odczuwać wstyd i poczucie winy, gdy próbuje dostosować się do normy.
Aby oddzielić osobę od problemu i negatywnych uczuć z nim związanych, terapeuta używa języka eksternalizującego. Jeśli na przykład klient mówi „jestem alkoholikiem”, w psychoterapii narracyjnej zostanie to przeformułowane na „mam problem z alkoholem”.
Kiedy problem staje się częścią historii danej osoby i jej postrzegania siebie, zaczyna mieć destrukcyjny wpływ i wydaje się być wrodzoną cechą tej osoby. Większość problemów ma jednak charakter sytuacyjny i nie definiuje danej osoby. Oddzielając je od siebie i przestając kojarzyć je ze swoimi osobistymi cechami, można rozpoznać problem i wziąć odpowiedzialność za jego rozwiązanie.
Pisanie historii na nowo
Historia każdego klienta ma unikalny epizod. Zwykle wyróżnia się on na tle ogólnej narracji: na przykład ton głosu, język ciała lub emocje danej osoby zmieniają się podczas omawiania tego momentu z terapeutą. Może to być epizod sprzeczny z narracją, którą klient stworzył na temat siebie i swojego życia.

Na przykład postrzegając siebie jako osobę zdecydowanie nieśmiałą, klient przypomina sobie epizod, w którym był odważny i zdeterminowany. Dzięki tej technice można wziąć pod uwagę te wyjątkowe momenty i nadać swojej historii nowe znaczenie.
Dekonstrukcja
Korzystając z tej techniki, klient rozbiera swoje doświadczenia i myśli jak klocki Lego. Wiele z naszych przekonań zostało ukształtowanych przez presję społeczeństwa oraz kontekst kulturowy i społeczny. Terapeuta pomaga klientowi zdemontować i przeanalizować idee i zasady, którymi się kieruje, aby zrozumieć jego podejście do problemów i znaleźć ich źródło.

Kto może skorzystać z psychoterapii narracyjnej?

Psychoterapia narracyjna jest skuteczna zarówno w poradnictwie indywidualnym i rodzinnym, jak i w psychiatrii. Podejście to działa na wszystkie podstawowe potrzeby klientów, a także pomaga radzić sobie z poważniejszymi zaburzeniami. Oto przykład tego, jak terapia narracyjna pracuje z różnymi potrzebami:
Trudności w komunikacji
Terapia pomaga:
Zidentyfikować potrzebę konfliktu, zrozumieć pożądany rezultat końcowy
Wynik:
Kompromisowe rozwiązywanie konfliktów bez niszczenia relacji
Postrzeganie siebie i poczucie własnej wartości
Terapia pomaga:
Pozbyć się przeszkód, które nie pozwalają klientowi zobaczyć i zaakceptować samego siebie
Wynik:
Klient przestaje porównywać się z ogólnie przyjętymi normami i zyskuje bardziej obiektywne spojrzenie na siebie
Trudności w relacjach z innymi ludźmi
Terapia pomaga:
Przestać budować relacje zgodnie z ogólnie przyjętymi „zasadami”
Wynik:
Głębsze zrozumienie siebie i innych oraz charakteru relacji między nami. Rozumienie swoich i cudzych potrzeb w relacjach
Ciężkie przeżycia/emocje
Terapia pomaga:
Przestać być nadmiernie emocjonalnie zanurzonym w problemie, pozostając w stanie unieruchomienia
Wynik:
Pozbycie się ciężaru trudnych doświadczeń i znalezienie rozwiązań, które są istotne dla klienta
Problem
Terapia pomaga
Wynik
Trudności w komunikacji
Zidentyfikować potrzebę konfliktu, zrozumieć pożądany rezultat końcowy
Kompromisowe rozwiązywanie konfliktów bez niszczenia relacji
Postrzeganie siebie i poczucie własnej wartości
Pozbyć się przeszkód, które nie pozwalają klientowi zobaczyć i zaakceptować samego siebie
Klient przestaje porównywać się z ogólnie przyjętymi normami i zyskuje bardziej obiektywne spojrzenie na siebie
Trudności w relacjach z innymi ludźmi
Przestać budować relacje zgodnie z ogólnie przyjętymi „zasadami”
Głębsze zrozumienie siebie i innych oraz charakteru relacji między nami. Rozumienie swoich i cudzych potrzeb w relacjach
Ciężkie przeżycia/emocje
Przestać być nadmiernie emocjonalnie zanurzonym w problemie, pozostając w stanie unieruchomienia
Pozbycie się ciężaru trudnych doświadczeń i znalezienie rozwiązań, które są istotne dla klienta
Praca nad problematycznymi postawami i przekonaniami klienta pomaga mu dostrzec źródło jego trudności i zacząć działać zgodnie z jego prawdziwymi wartościami i celami.

Inne metody

Terapia poznawczo-behawioralna
Myślenie
Reakcje
Umiejętności
Czytaj więcej
Terapia Gestalt
Tu i teraz
Emocje
Doświadczenie
Czytaj więcej
Terapia egzystencjalna
Śmierć
Życie
Znaczenie
Czytaj więcej
Terapia katatymiczno-imaginacyjna
Wyobraźnia
Motyw
Uczucia
Czytaj więcej
Analiza transakcyjna
Dziecko
Ojciec
Dorosły
Czytaj więcej
Psychoanaliza
Przeniesienie
Ego
Podświadomość
Czytaj więcej
Terapia zorientowana na klienta
Osobowość
Akceptacja
Empatia
Czytaj więcej
Terapia rodzinna
Dialog
Konflikt
Struktura
Czytaj więcej

Witamy na platformie Rozmowa! 👋Jest nam bardzo miło, że zainteresował Cię właśnie nasz portal.Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz kontakt do działu wsparcia naszego serwisu👇

Przeczytaj nasze FAQ

Zamknij
💬 Wsparcie
💬