Terapia rodzinna: podstawy i techniki podejścia systemowego

Psychoterapia rodzinna pracuje z klientami w ramach ich rodzinnego systemu. Każdy członek rodziny jest trybikiem w systemie przypominającym zegar. Człowiek zarówno jest sam w sobie systemem, jak i odgrywa rolę w większym systemie rodzinnym. Ale jeśli jeden z trybików jest niesprawny, zegar nie może prawidłowo wskazywać czasu.
W terapii rodzinnej wartości, zachowania i działania jednego członka rodziny wpływają na cały system i relacje w jego obrębie.
Każdy „trybik” – dziecko, rodzice, babcia, dziadek – ma swoje unikalne cechy. Według psychologa Richarda Schwartza każdy członek rodziny ma własną subosobowość w ramach systemu rodzinnego. Wchodzą one w interakcje i kontaktują się ze sobą, czasami wywołując konflikty i problemy. Psychoterapeuta może pomóc w takich przypadkach.

Historia i podstawy systemowej terapii rodzin

Dziedzina psychoterapii rodzinnej pojawiła się po II wojnie światowej. Jej podejście różni się od innych obszarów, ponieważ integruje cybernetykę i teorię systemów z psychoterapią:
Teoria systemów
Twórcą koncepcji systemów był austriacki biolog Ludwig von Bertalanffe, który obserwował i analizował zachowanie organizmów żywych, a następnie opisał ogólne zasady ich funkcjonowania w ramach jednej teorii systemów. Zgodnie z tą teorią każdy organizm jest rodzajem integralnego systemu składającego się z poszczególnych elementów. Nie wszystkie systemy są żywe, ale nieustannie zachodzą w nich procesy, w tym w podsystemie każdego pojedynczego elementu. Jeśli jeden element się zmienia, zmienia to cały system.
Jako teoria filozoficzna podejście systemowe traktuje obiekty jako systemy i analizuje je.
Główne cechy systemu:
Niezależny

Może istnieć jako niezależna całość lub jako podsystem we wspólnej hierarchii

Nieautonomiczny

Nie składa się sam z siebie: jest tworzony przez hierarchię elementów, które zapewniają procesy jego działania

Wyjątkowy

To nie tylko suma poszczególnych elementów, ale unikalna struktura z własnymi cechami.

Zróżnicowany

Można ją badać przez pryzmat różnych koncepcji

W ramach procesu psychoterapeutycznego podejście systemowe określa sposób, w jaki terapeuta postrzega klienta jako unikalny i złożony system. Psychoterapeutka Anna Varga łączy podstawy podejścia systemowego i terapii rodzin w jedną szkołę systemowej terapii rodzin. W tej szkole osoba może być postrzegana jako odrębny system lub jako część większego systemu rodzinnego.
Cybernetyka
Cybernetyka zajmuje się informacjami oraz sposobem zarządzania nimi i przesyłania ich wewnątrz systemów i pomiędzy nimi. System może mieć dowolną skalę: od drukarki do korporacji, od kraju do pojedynczej osoby. Kiedy nowe informacje wchodzą do systemu, uruchamiają procesy reakcji i zmian. Cybernetyka optymalizuje takie procesy związane z informacją, od czasu wymiany po efektywność transmisji danych.

W procesie psychoterapii cybernetyka wyznacza wektor pracy z klientem i jego systemem rodzinnym. Mówiąc o swojej rodzinie i odpowiadając na pytania dotyczące jej organizacji, klient tworzy pewien model tej rodziny.

W ten sposób cybernetyka pomaga systemowemu terapeucie rodzinnemu zrozumieć role i zasady panujące w rodzinie: jej wewnętrzną strukturę, interakcje między jej członkami i nieodłączne konflikty.

Terapia rodzinna: kluczowe pojęcia

Jednym z kluczowych terminów w strategicznej psychoterapii rodzinnej jest „symptom”. To ten problem w rodzinie, który sprawia, że osoba decyduje się na podjęcie terapii. Unikające dziecko lub nadmiernie kontrolujący rodzic – każdy taki symptom może podważyć system od wewnątrz.
Przewlekłych migren nie da się wyleczyć paracetamolem. Podobnie jest z symptomami w terapii rodzinnej – trzeba dotrzeć do źródła problemu, ponieważ musi on mieć swoje korzenie wewnątrz.
Podczas systemowej psychoterapii rodzinnej specjalista koncentruje się na problematycznym symptomie, analizuje jego funkcję i zadania w systemie rodzinnym. Systematycznie pracuje z relacjami między jej członkami, zasadami i mitami w nich panującymi. Jeśli matka wierzy w mit, że jej rodzina jest idealna i wzorcowa, to jej postrzeganie determinuje sposób, w jaki buduje relacje rodzinne i jakie wartości w nie wpisuje. W ten sposób terapeuta może zidentyfikować szkodliwe zasady i postawy tej rodziny, aby zastąpić je bardziej skutecznymi i wyeliminować objaw.

Na przykład technika genogramu jest stosowana w psychoterapii rodzinnej w celu identyfikacji negatywnej dynamiki i zmniejszenia napięcia. Wraz z terapeutą klient rysuje schemat swojej rodziny, co pomaga zrozumieć ukryte w niej szkodliwe zachowania.
Jak każdy organizm, rodzina przechodzi przez swój cykl życia, na który składają się poszczególne etapy jej funkcjonowania:
Monada
Pojedyncza osoba dorosła
Para
Dwie osoby tworzą parę
Triada
Para z dzieckiem (małym, później nastolatkiem)
Separacja
Oddzielenie dziecka od rodziców
Para
Dzieci odchodzą, a para ponownie zostaje sama
W każdym systemie etapy te różnią się pod względem pochodzenia i czasu trwania. Niektóre etapy mogą być szczególnie trudne do przejścia, na przykład para może utknąć w jednym z cykli. W takich przypadkach systemowy terapeuta rodzinny może pomóc przywrócić regularny cykl życia rodziny.

Techniki systemowego podejścia do rodziny

W podejściu klasycznym w terapii uczestniczą wszyscy członkowie rodziny. Oto kilka technik, prócz wspomnianego już genogramu, które można wykorzystać podczas sesji:
Zasady rodzinne
Podstaw:
Każda rodzina ma własne wytyczne i zasady zachowania. Razem z terapeutą tworzone są nowe
Rezultat:
Podczas tworzenia nowej listy porównuje się poglądy i przekonania członków rodziny
Wywiad w kręgu
Podstawa:
Każdemu członkowi rodziny zadawane są te same pytania
Rezultat:
Zrozumienie, jak wszyscy postrzegają sytuację i problemy w rodzinie
Polecenie
Podstawa:
Terapeuta sugeruje wykonanie nowego, często niemożliwego zachowania
Rezultat:
Omówienie, dlaczego uczestnicy nie są w stanie go wykonać, wyjaśnienie rodzinnych zasad i mitów
Technika
Podstawa
Rezultat
Zasady rodzinne
Każda rodzina ma własne wytyczne i zasady zachowania. Razem z terapeutą tworzone są nowe
Podczas tworzenia nowej listy porównuje się poglądy i przekonania członków rodziny
Wywiad w kręgu
Każdemu członkowi rodziny zadawane są te same pytania
Zrozumienie, jak wszyscy postrzegają sytuację i problemy w rodzinie
Polecenie
Terapeuta sugeruje wykonanie nowego, często niemożliwego zachowania
Omówienie, dlaczego uczestnicy nie są w stanie go wykonać, wyjaśnienie rodzinnych zasad i mitów
W dzisiejszych czasach często na terapię przychodzi nie cała rodzina, lecz tylko jeden jej członek. Jej metody i techniki można jednak dostosować do jednej osoby, która jest gotowa zmienić dynamikę rodziny.

Komu może pomóc terapia rodzinna i jak długo trwa?

Klientem psychoterapii rodzinnej może być osoba, para lub kilku krewnych. Na początku terapeuta lepiej poznaje klienta: zadaje pytania dotyczące jego, jego rodziny i jej członków oraz relacji między nimi. Kiedy terapeuta zidentyfikuje symptom, zaczyna pracować z klientem nad restrukturyzacją zasad i wzorców zachowań, które wywołują konflikty w systemie rodzinnym.
Terapia rodzinna może pomóc w leczeniu różnych symptomów, które pojawiły się w rodzinie:
Problemy w relacjach między rodzicami a dziećmi w każdym wieku
Zmiany w rodzinie: narodziny, rozwód, przeprowadzka, choroba, śmierć
Trudności w życiu seksualnym pary
Ciągłe konflikty i kłótnie między członkami rodziny
Uzależnienie poszczególnych członków rodziny i jego negatywny wpływ na rodzinę jako całość
Problemy w życiu dziecka: socjalizacja, przyjaźń, szkoła
Czas trwania terapii zależy od problemu, z jakim zgłasza się klient. Może trwać od 5 do 30 sesji, raz w tygodniu, w zależności od złożoności i głębokości symptomów w rodzinie.

Witamy na platformie Rozmowa! 👋Jest nam bardzo miło, że zainteresował Cię właśnie nasz portal.Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz kontakt do działu wsparcia naszego serwisu👇

Przeczytaj nasze FAQ

Zamknij
💬 Wsparcie
💬

Inne metody

Terapia poznawczo-behawioralna
Myślenie
Reakcje
Umiejętności
Czytaj więcej
Terapia Gestalt
Tu i teraz
Emocje
Doświadczenie
Czytaj więcej
Terapia egzystencjalna
Śmierć
Życie
Znaczenie
Czytaj więcej
Terapia katatymiczno-imaginacyjna
Wyobraźnia
Motyw
Uczucia
Czytaj więcej
Analiza transakcyjna
Dziecko
Ojciec
Dorosły
Czytaj więcej
Terapia narracyjna
Sytuacja
Historia
Interpretacja
Czytaj więcej
Psychoanaliza
Przeniesienie
Ego
Podświadomość
Czytaj więcej
Terapia zorientowana na klienta
Osobowość
Akceptacja
Empatia
Czytaj więcej